Przekierowanie poczty na Zoho Mail - DirectAdmin

DirectAdmin daje kontrolę nad przekierowaniem różnych usług, nie będzie więc problemu z przekierowaniem poczty na Zoho, przy jednoczesnym działaniu strony z Twojego serwera.

Logowanie do DirectAdmin

Przekierowanie poczty wymaga zmiany w rekordach DNS domeny, dokładnie w rekordach MX.

Aby to wykonać, konieczne jest logowanie do panelu DirectAdmin.

Przekierowanie rekordów poczty na Zoho Mail

Po zalogowaniu wybierz z listy domenę, dla której chcesz przekierować pocztę na Zoho Mail. Jeśli na Twoim koncie jest tylko jedna domena, ten krok możesz pominąć.

przekierowanie_poczty_na_zoho_mail_directadmin_1.png

Po wybraniu domeny przejdź do "Rekordy MX" w sekcji "Zarządzanie kontami email".

przekierowanie_poczty_na_zoho_mail_directadmin_2.png

Zobaczysz tutaj domyślną konfigurację rekordów MX domeny (jak poniżej) lub inną, jeśli wykonywałeś tu jakieś zmiany.

przekierowanie_poczty_na_zoho_mail_directadmin_3.png

W pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie rekordu lub rekordów MX, które się tutaj znajdują. Możesz to zrobić poprzez zaznaczenie rekordu i kliknięcie "Usuń wybrane".

przekierowanie_poczty_na_zoho_mail_directadmin_4.png

Po usunięciu należy dodać nowe rekordy MX kierujące pocztę na Zoho Mail. Zoho wymaga trzech rekordów MX:

  • mx.zoho.com. o priorytecie 10
  • mx2.zoho.com. o priorytecie 20
  • mx3.zoho.com. o priorytecie 50

Nowy rekord można dodać w sekcji "Dodaj kolejny rekord MX". Przy dodawaniu, pola po lewej stronie pozostaw bez zmian. Po prawej z listy wybierz priorytet, a w kolejnym polu podaj rekord MX według informacji powyżej. Kropka na końcu rekordu jest istotna, bez niej rekord nie będzie działał.

przekierowanie_poczty_na_zoho_mail_directadmin_5.png

Operację należy wykonać dla każdego rekordu.

Po dodaniu rekordów, do wykonania został jeszcze ostatni krok, chodzi o wyłączenie obsługi lokalnej poczty email. Bez tego, mimo poprawnej konfiguracji, przekierowanie na Zoho nie będzie działać.

W sekcji "Lokalny serwer e-mail" odznacz opcję "Użyj tego serwera do obsługi mojej poczty." i kliknij zapisz.

przekierowanie_poczty_na_zoho_mail_directadmin_6.png

Kiedy wykonasz wszystkie powyższe kroki, konfiguracja rekordów MX powinna wyglądać podobnie do tej poniżej. Konfiguracja zacznie działać po przeładowaniu rekordów, co trwa zazwyczaj do 4 godzin. W większości przypadków jest to jednak o wiele krócej.

przekierowanie_poczty_na_zoho_mail_directadmin_7.png

Podsumowanie

Przekierowanie na Zoho może wydawać się skomplikowane, jednak z powyższym poradnikiem nie powinno stanowić problemu. Jeśli nie posiadasz serwera u nas, a samą domenę, takie przekierowanie możesz również wykonać w panelu klienta.