Kiedy posiadasz hosting w SeoHost.pl może mieć miejsce sytuacja, w której strona WWW będzie działać ze wspomnianego wcześniej hostingu, natomiast poczta będzie przekierowana na zewnętrzny serwer pocztowy. W tym celu należy ustawić odpowiednie rekordy MX dla domeny w DirectAdmin.

Wideo Instrukcja 

Kliknij w link aby zapoznać się z materiałem filmowym jak ustawić rekord MX dla domeny na zwenętrzny serwer pocztowy w panelu DirectAdmin 

Logowanie do DirectAdmin

Logowania do DirectAdmin jest niezbędne, aby mieć możliwość ingerencji w konfigurację rekordów MX domeny.

Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić zapoznaj się z tym tekstem.

Konfiguracja zewnętrznych rekordów MX dla domeny

Z listy domen wybierz domenę, dla której chcesz ustawić rekordy MX kierujące na zewnętrzny serwer pocztowy.

Rekordy MX - wybór domeny

Następnie wybierz pozycję Rekordy MX w sekcji Zarządzanie pocztą E-mail.

Rekordy MX - przejście do konfiguracji

Zobaczysz tutaj rekordy MX dla domeny. Należy w pierwszej kolejności usunąć te rekordy. Zaznacz rekord,  następnie kliknij "Usuń".

Rekordy MX - lista rekordów

Po usunięciu przejść do opcji "Dodaj rekord"

Rekordy MX - dodanie rekrodu

Zobaczysz okno, w którym należy podać odpowiednią wartość dla rekordu MX i kliknąć "Dodaj". Wartość, jeśli kończy się nazwą dowolnej domeny, musi być zakończona kropką, jak w przykładzie poniżej.

Rekordy MX - konfiguracja rekordu

Jeśli do dodania jest więcej rekordów, poprzedni krok należy powtórzyć. Po dodaniu wszystkich wymaganych rekordów należy jeszcze wyłączyć obsługę lokalnej poczty dla tej domeny. Można to zrobić, odznaczając "Use this server to handle my e-mails. If not, change the MX records and uncheck this option." i kilkając "Zapisz".

Rekordy MX - rekord dodany

Po zakończonej konfiguracji ekran rekordów MX powinien wyglądać podobnie do tego.

Rekordy MX - zakończona konfiguracja

Podsumowanie

Poprzez ustawienie rekordów MX dla domeny na zewnętrzny serwer pocztowy możesz pozostawić obsługę WWW domeny obecnemu serwerowi, a pocztę skierować na inny. Konfiguracja rekordów MX możliwa jest również w panelu klienta.