Jak ustawić rekordy MX dla domeny na zewnętrzny serwer pocztowy?

Kiedy posiadasz hosting w SeoHost.pl może mieć miejsce sytuacja, w której strona WWW będzie działać z wspomnianego wcześniej hostingu, natomiast poczta będzie przekierowana na zewnętrzny serwer pocztowy. W tym celu należy ustawić odpowiednie rekordy MX dla domeny w Direct Admin.

Logowanie do Direct Admin

Logowania do Direct Admin jest niezbędne, aby mieć możliwość ingerencji w konfigurację rekordów MX domeny.

Jeżeli nie wiesz jak to zrobić zapoznaj się z pkt. 1. z tego tekstu.

Konfiguracja zewnętrznych rekordów MX dla domeny

Z listy domen wybierz domenę, dla której chcesz ustawić rekordy MX kierujące na zewnętrzny serwer pocztowy. Jeżeli masz na koncie tylko jedną domenę, możesz pominąć ten krok.

jak_ustawic_rekordy_MX_dla_domeny_na_zewnetrzny_serwer_pocztowy_1.jpg

Następnie wybierz pozycję Rekordy MX w sekcji Zarządzanie kontami E-mail.

jak_ustawic_rekordy_MX_dla_domeny_na_zewnetrzny_serwer_pocztowy_2.jpg

Zobaczysz tutaj domyślny rekord MX dla domeny. Należy w pierwszej kolejności usunąć ten rekord. Zaznacz rekord  (1.), następnie kliknij "Skasuj wybrane" (2.).

jak_ustawic_rekordy_MX_dla_domeny_na_zewnetrzny_serwer_pocztowy_3.jpg

Po usunięciu domyślnego rekordu MX dodaj rekord kierujący pocztę na zewnętrzny serwer. Na potrzeby artykułu wykorzystałem jeden z rekordów MX Google (ASPMX.L.GOOGLE.COM.). Wpisz w polu tekstowym ciąg znaków ASPMX.L.GOOGLE.COM., a następnie z menu rozwijanego wybierz pozycję 10, jest to priorytet tego rekordu MX. Po uzupełnieniu pól kliknij przycisk "Dodaj".

jak_ustawic_rekordy_MX_dla_domeny_na_zewnetrzny_serwer_pocztowy_4.jpg

W taki sam sposób dodaj wszystkie wymagane rekordy MX. Kiedy zakończysz dodawanie rekordów MX, usuń zaznaczenie pola wyboru "Użyj tego serwera do obsługi poczty. W przeciwnym wypadku zmień rekord MX i odznacz tę opcję". Następnie kliknij przycisk "Zapisz".

jak_ustawic_rekordy_MX_dla_domeny_na_zewnetrzny_serwer_pocztowy_5.jpg

Kiedy wszystkie wyżej wymienione kroki zostaną zakończone okno z konfiguracją rekordów MX powinno wyglądać podobnie do tego przedstawionego na grafice poniżej.

jak_ustawic_rekordy_MX_dla_domeny_na_zewnetrzny_serwer_pocztowy_6.jpg

Podsumowanie

Poprzez ustawienie rekordów MX dla domeny na zewnętrzny serwer pocztowy możesz pozostawić obsługę WWW domeny obecnemu serwerowi, a pocztę skierować na inny. Konfiguracja rekordów MX możliwa jest również w panelu klienta.