Domeny lub nazwy domen istnieją, ponieważ w rzeczywistości komputery podłączone do Internetu wiedzą tylko, jak obsługiwać adresy IP, czyli liczby oddzielone kropkami, które tworzą internetowy adres wybranej lokalizacji, serwera. Gdyby nie nazwy domen, adresy internetowe (URL) powinny zawsze wyglądać jak http://182.234.5.6 zamiast http://www.moja-nazwa-firmy.com. Dla komputerów jest to zrozumiałe, ale dla nas, użytkowników, byłoby to trudne do zapamiętania. Z tego powodu wynaleziono system nazw domen (DNS), którego zadaniem jest powiązanie adresów IP serwera, z łatwymi do zapamiętania nazwami - domenami internetowymi.

W tym artykule: 

Co to jest domena internetowa i czym różni się od hostingu?

Internet to ogromna sieć komputerów, które przez cały czas komunikują się ze sobą. Aby zidentyfikować każde urządzenie i sprawdzić, w którym komputerze przechowywane są określone informacje, przypisano każdemu z nich adres IP. Problem z adresami IP polega na trudności z zapamiętaniem numerów dla każdej witryny. Z tego powodu stworzono system nazw domen DNS, który odpowiada za powiązanie adresu IP serwera/lokalizacji, z prostą do zapamiętania nazwą. 

Domena internetowa jest zwana także nazwą internetową, nazwą domenową, adresem internetowym, adresem domeny. 

Drugim pojęciem, towarzysząc domenie internetowej, jest hosting internetowy. Hosting internetowy, to w dużym uproszczeniu, wydzielona przestrzeń w sieci Internet, lokalizacja Internetowa, w obrębie której uzyskujesz oprogramowanie i przestrzeń, niezbędne, np. do uruchomienia (i umieszczenia) witryny internetowej oraz skrzynek poczty elektronicznej. 

Jak działają nazwy domen?

Kiedy wpisujemy w przeglądarce nazwę domeny strony, którą chcemy odwiedzić, nazwa ta jest automatycznie konwertowana na adres IP, dzięki globalnej sieci serwerów, które tworzą Domain Name System (DNS).

W proces transformacji/identyfikacji zaangażowane są dwa rodzaje serwerów: z jednej strony są to serwery nazw, które znajdują odpowiedni adres IP i wysyłają żądanie przeglądarki do określonego komputera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Te komputery, na których przechowywane są strony internetowe, nazywane są serwerami WWW, które ostatecznie wysyłają informacje do przeglądarki.

Oto uproszczone podsumowanie procesu:

  • Użytkownik wpisuje nazwę domeny (np. myweb.com) w przeglądarce.
  • Żądanie dociera do sieci serwerów DNS, gdzie jest przekazywane do serwera nazw powiązanego z tą domeną.
  • Serwer nazw przekształca domenę na odpowiedni adres IP i przekazuje go do przeglądarki.
  • Następnie przeglądarka prosi serwer WWW, który ma ten adres IP, o pobranie danej strony.
  • Na koniec serwer WWW zwraca żądaną stronę do przeglądarki.

Do czego używane są domeny internetowe?

Nazwy domen mają na celu ułatwienie ludziom życia, ponieważ są znacznie łatwiejsze do zapamiętania niż adresy IP, które składają się z szeregu liczb.

Ponadto nazwy domen umożliwiają odłączenie strony internetowej od serwera, na którym jest przechowywana. Oznacza to, że pozwalają nam zarejestrować domenę w jednej firmie i mieć hosting (web hosting) w innej. W ten sposób, jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się na przejście do innej firmy hostingowej, musimy tylko przenieść pliki i skonfigurować DNS domeny. Umożliwia to łatwą zmianę lokalizacji docelowej, na którą kieruje domena internetowa, która, w dużym uproszczeniu, powiązana jest w wybranym adresem IP tak długo, jak zechcesz.

Domeny internetowe pozwalają uruchamiać witryny internetowe pod łatwym do zapamiętania adresem. Ten sam adres domeny odpowiada jednocześnie za obsługę kont e-mail, możliwość tworzenia unikalnych adresów poczty e-mail w domenie. 

W ramach domeny internetowej możesz także tworzyć tzw. subdomeny, dodatkowe adresy internetowe w domenie głównej, np. blog.moja-nazwa-firmy.com. Takie adresy przydają się do uruchomienia nowych witryn, nowych projektów lub instalacji aplikacji, bez ingerowania ustawienia domeny głównej i głównego serwisu WWW. 

Co to jest domena poczty e-mail? 

Jak napisaliśmy wyżej, domena może być używana do obsługi kont e-mail, unikalnych adresów. Rzeczywiście to jest to, co dzieje się po „@” w adresie e-mail. Wzorzec to „nazwa@twoja-nazwa-firmy.com”, gdzie „twoja-nazwa-firmy.com” oznaczałaby domenę poczty e-mail.

Jeśli prowadzisz działalność zawodową, sama kwestia posiadania adresów e-mail z własnym e-mailem już więcej niż uzasadnia zakup domeny ze względu na katastrofalny obraz korzystania, np. z darmowej poczty e-mail. Nie tylko wpływa to na wizerunek firmy, ale także zmniejsza zaufanie, szczególnie gdy zaczniesz przesyłać korespondencję do swoich kontrahentów lub klientów sklepu. 

Kiedy kupujesz domenę, otrzymasz możliwość dodania kont e-mail, co jest dostępne nawet w najtańszych planach hostingowych. Dlatego bardzo łatwo jest mieć pocztę z własną domeną.