Książka adresowa w kliencie poczty e-mail ułatwia wysłanie wiadomości e-mail do wskazanych adresatów, wcześniej w niej zapamiętanych. Zapamiętywanie i organizacja kontaktów w książce adresowej znacznie usprawnia proces tworzenia nowych wiadomości oraz umożliwia szybkie znalezienie i wybór odpowiednich adresatów. Zobacz, w jaki sposób tworzyć nowe kontakty i zarządzać książką adresową w RoundCube. 

Wideo Instrukcja 

Klinij w link aby zapoznać się z materiałem filmowym jak tworzyć kontakty i nimi zarządzać w poczcie Roundcube 

W tym artykule:

Jak utworzyć nowy kontakt w książce adresowej?

 1. Zaloguj się do poczty Webmail SEOHOST
 2. Po lewej stronie ekranu przejdź do sekcji Kontakty.
 3. Kliknij Utwórz

  tworzenie_nowego_kontaktu_ustawienia.png
 4. Wprowadź informacje o kontakcie, imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje dodatkowe, według potrzeby. 

  tworzenie_nowego_kontaktu_ustawienia_edycja.png
 5. Zapisz. 

Kontakt został utworzony i zapisany w grupie Kontakty osobiste. Możesz na górze ekranu kliknąć Opcje obok nazwy Grupy > Dodaj grupę. Za pomocą tej funkcji możesz tworzyć dodatkowe katalogi z kontaktami. 

wybierz_kontakty.png

Kliknij we wskazany kontakt, a następnie zaznacz grupę (aktywuj ją), do której chcesz go przypisać.

Jak utworzyć kontakt z wiadomości e-mail?

Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail i chcesz szybko zapisać dane kontaktowe, możesz to zrobić bezpośrednio w oknie odczytu:

 1. Przejdź do sekcji Poczta.
 2. Odczytaj wiadomość e-mail od wybranego kontaktu. 
 3. Kliknij adres e-mail (nazwę kontaktu).

  tworzenie_kontaktu_wiadomosc_e_mail.png
 4. Wybierz Dodaj do książki adresowej

  tworzenie_kontaktu_wiadomosc_e_mail2.png
 5. Wróć do sekcji Kontakty po lewej stronie ekranu.
 6. Kliknij nowo utworzone konto, aby je edytować. 

Zarządzanie książką adresową

W sekcji Kontakty znajdziesz wszystkie zgromadzone kontakty. Z tego miejsca możesz łatwo zarządzać nimi, edytując, dodając nowe i usuwając adresatów:

 1. Dodawanie kontaktu: postępuj zgodnie z instrukcją na początku artykułu, aby utworzyć nowy kontakt. Kliknij przycisk Utwórz
 2. Grupy kontaktów: kliknij Opcje obok nazwy Grupy, wybierz Dodaj grupę. Podaj nazwę grupy. Grupy pozwalają tworzyć zbiory kontaktów. 
 3. Przypisywanie kontaktu do grupy: kliknij wybrany kontakt, a następnie zaznacz, do której grupy ma należeć. Kontakty w podgrupach, zawsze należą także do głównej grupy Kontakty osobiste
 4. Import/Eksport: jeśli chcesz przenieść książkę adresową do innego klienta poczty e-mail lub wczytać kontakty z pliku, skorzystaj z opcji Import/Eksport
 5. Szybka wiadomość do kontaktu: kliknij wybrany kontakt, a następnie kliknij adres e-mail, aby przejść do okna redagowania nowej wiadomości. 

Jak wysłać wiadomość e-mail do kontaktu z książki adresowej?

Możesz skorzystać z dwóch opcji, aby wysłać wiadomość e-mail do kontaktu z książki adresowej. 

Pierwszy z nich wskazaliśmy wyżej. Możesz to zrobić w Książce adresowej (sekcja Kontakt), klikając wybrany kontakt, a następnie w przypisany do niego adres e-mail. Otworzy się okno redagowania wiadomości.

Drugi sposób opiera się na klasycznym oknie redagowania nowej wiadomości e-mail:

 1. Po lewej stronie kranu kliknij Utwórz.
 2. Napisz nową wiadomość e-mail. 
 3. W polu DO (DW, UDW) kliknij ikonę Kontakty.
 4. Wybierz kontakt, kontakty lub grupę kontaktów, do których chcesz wysłać wiadomość. Do listy odbiorców zostaną dodane tylko kontakty z przypisanym adresem e-mail.
 5. Dokończ redagowanie wiadomości i wyślij ją.