Pamięć podręczna Redis to pamięć podręczna bazy danych, która buforuje najczęstsze żądania do bazy danych. Redis przyspiesza strony internetowe z zalogowanymi użytkownikami, np. witryny e-commerce, strony członkowskie, fora i tym podobne. Redis obsługuje znacznie więcej danych niż memcached , ma możliwość dostosowania zawartości i czasu trwania pamięci podręcznej oraz jest bardziej wydajny. W tym artykule koncentrujemy się na działaniu Redis z Object Cache, które włączymy za pomocą dedykowanej wtyczki Redis Object Cache. 

W tym artykule:

Jak włączyć Object Cache w WordPress?

Do wykonania tej instrukcji posłużymy się popularną wtyczką Redis Object Cache dostępną w repozytorium WordPress. Do wykonania pełnej konfiguracji będzie konieczne także utworzenie instancji Redis w panelu DirectAdmin oraz logowanie do WebFTP i edycja pliku wp-config.php. 

Konfiguracja Redis i wp-config.php

Pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać, jest utworzenie serwera baz danych Redis, co wykonasz w panelu DirectAdmin. Przygotowaliśmy osobną instrukcję, która pomoże Ci uruchomić Redis jednym kliknięciem:

W kolejnym kroku przejdź do menedżera plików WebFTP (panel DirectAdmin) lub skorzystaj z połączenia FTP w dowolnym kliencie FTP, aby docelowo edytować plik wp-config.php:

 1. Odszukaj w katalogu witryny WordPress plik wp-config.php i edytuj jego zawartość. 
 2. Wprowadź dodatkowe wiersze konfiguracji - muszą znajdować się powyżej zmiennej: require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
  define( 'WP_REDIS_HOST', '127.0.0.1' );
  define( 'WP_REDIS_PORT', 8255 );
  define( 'WP_REDIS_PASSWORD', 'mAb&uU#$jX5B' );
  define( 'WP_REDIS_TIMEOUT', 1 );
  define( 'WP_REDIS_READ_TIMEOUT', 1 );
 3. Wprowadź dane z panelu DirectAdmin, uzupełniając host, numer portu oraz hasło dostępu.
 4. Zapisz ustawienia i przekaż plik na serwer. Jeśli korzystałeś z WebFTP, po prostu Zapisz plik

Redis Object Cache - konfiguracja wtyczki

Teraz przejdź do panelu administratora WordPress:

 1. Zainstaluj i aktywuj nową wtyczkę Redis Object Cache korzystając z repozytorium WordPress. 
  Redis Object Cache - instalacja i aktywacja
 2. Po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawienia > Redis
  Redis - ustawienia w panelu administratora WordPress
 3. Status  będzie wskazywał na nieaktywne.
 4. Kliknij Enable Object Cache.
   Włączanie Object Cache

Po włączeniu pamięci podręcznej obiektów stan zmieni się na Połączony / Connected. Na dole strony zobaczysz przycisk Opróżnij pamięć podręczną / Flush Cache.

Przycisk Flush Cache - Disable Object Cache

Zwykle nie ma konieczności, aby opróżniać pamięć podręczną obiektów. Czasami jest to jedyny ratunek, gdy operacje zaplecza nie działają poprawnie, na przykład konieczność aktywacji lub dezaktywacji wtyczki. Opcja  Flush Cache jest przeznaczona tylko dla pamięci podręcznej obiektów i jest dobrą praktyką opróżniania lub czyszczenia wszystkich pozostałych pamięci podręcznych.

Do przeprowadzenia konfiguracji Redis w WordPress, możesz skorzystać także z innych narzędzi, np. popularnej wtyczki LS Cache czy W3 Total Cache. To popularne narzędzia, które zapewniają pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami buforowania w całym systemie. Zapewniają wiele ustawień z kilkoma opcjami i opcjami podrzędnymi.