DirectAdmin pozwala na dodawania cyklicznych zadań do terminarza. Możesz znaleźć więcej informacji na ten temat w tym tekście.

Niekiedy skrypty wymagają konkretnej wersji PHP aby działać poprawnie. Przy dodaniu do konta zadania w postaci:

/usr/local/bin/php /home/srv1171/domains/domena.pl/public_html/cron.php

Zostanie ono uruchomione przy wykorzystaniu domyślnej wersji PHP serwera. W momencie pisania tego tekstu jest to wersja 5.6. Można jednak zmienić fragment zadania, dokładnie "/usr/local/bin/php" w taki sposób, aby zadanie wykonywane było, korzystając z innej niż domyślna wersji np. PHP 7.1. Poniżej kilka przykładów takich zapisów, dla tego samego skryptu, ale innych wersji PHP.

  • dla, wspomnianego wcześniej, PHP 7.1
    /opt/alt/php71/usr/bin/php /home/srv1171/domains/domena.pl/public_html/cron.php
  • dla PHP 7.0
    /opt/alt/php70/usr/bin/php /home/srv1171/domains/domena.pl/public_html/cron.php
  • dla PHP 5.5
    /opt/alt/php55/usr/bin/php /home/srv1171/domains/domena.pl/public_html/cron.php

Inne wersje PHP wywołuje się w analogiczny sposób, zmieniając cyfry w zapisie "/usr/local/customphp/php71/bin/php" na daną wersję PHP bez kropki. Jak widać na podanych powyżej przykładach.