Konfiguracja strefy dla własnych serwerów DNS

Serwery SEO posiadają zautomatyzowany proces tworzenia własnych DNS i odpowiednich rekordów dla nich, więcej na ten temat znajdziesz tutaj. Jeśli posiadasz hosting SSD lub WWW z naszej oferty, konieczne będzie wykonanie dodatkowych operacji, aby własne DNS działały poprawnie.

Konieczne jest zalogowanie się do DirectAdmin. Link do logowania znajdziesz w mailu wysłanym po założeniu serwera lub w panelu klienta w szczegółach danego serwera.

Po zalogowaniu wybierz domenę, dla której chce utworzyć własne DNS.

konfiguracja_strefy_dla_wlasnych_serwerow_dns_1.png

Następnie przejdź do opcji "Zarządzanie strefą DNS".

konfiguracja_strefy_dla_wlasnych_serwerow_dns_2.png

Domyślna strefa DNS wygląda następująco (zaznaczone rekordy NS, można od razu usunąć).

konfiguracja_strefy_dla_wlasnych_serwerow_dns_3.png

Konieczne jest teraz dodanie 2 rekordów A oraz dwóch rekordów NS. Do napisania tego tekstu użyłem domeny nazwadomeny.waw.pl.

 • Rekordy której należy dodać:
  • Rekordy A:
   • ns1 kierujący na IP 188.210.221.52
   • ns2 kierujący na IP 188.210.221.59
  • Rekordy NS (kropki na końcu rekordów są wymagane):
   • nazwadomeny.waw.pl. o wartości ns1.nazwadomeny.waw.pl.
   • nazwadomeny.waw.pl. o wartości ns2.nazwadomeny.waw.pl.

Rekordy można dodać po listą rekordów. Rekordy należy dodawać pojedynczo. Poniżej zrzut z wypełnionymi już polami dla rekordu A i NS.

konfiguracja_strefy_dla_wlasnych_serwerow_dns_4.png

Po dodaniu i usunięciu odpowiednich rekordów strefa wygląda jak poniżej. Zaznaczyłem na niej nowe rekordy.

konfiguracja_strefy_dla_wlasnych_serwerow_dns_5.png

Teraz możesz przejść do panelu klienta i stworzyć DNS z podanymi wcześniej IP, w konfiguracji domeny. Pomoc w tym zakresie znajdziesz w innym tekście na naszej stronie.