Protokoły SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) i DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) stanowią fundament bezpiecznej komunikacji e-mailowej, oferując potężne narzędzia do walki ze spamem, phishingiem i innymi zagrożeniami. Ale jakie są realne korzyści z implementacji SPF, DKIM i DMARC? W tym artykule zebraliśmy dla Ciebie kluczowe informacje, które powinny stanowić przesłanki do wdrożenia wspomnianych rekordów. Przyjrzyjmy się korzyściom, jakie wynikają z tego:

W tym artykule:

Implementacja SPF, DKIM i DMARC jest niezbędna dla każdej firmy pragnącej zabezpieczyć swoją komunikację e-mailową przed phishingiem i spoofingiem. Dzięki SEOHOST, uzyskasz dostęp do profesjonalnego wsparcia w konfiguracji tych kluczowych rekordów DNS, co zwiększy skuteczność i bezpieczeństwo Twoich kampanii e-mailowych.

Jak SPF, DKIM i DMARC wspierają komunikację e-mail?

SPF i DKIM to technologie, które informują dostawców usług e-mailowych (takich jak Gmail, Yahoo i usługodawców hostingu) o tym, że wiadomość pochodzi z zaufanego źródła. To z kolei zwiększa prawdopodobieństwo, że Twoje e-maile dotrą do skrzynki odbiorczej, a nie zostaną oznaczone jako spam. Można to porównać do sprawdzenia w internetowej książce telefonicznej (skojarzymy to z DNS), gdzie serwery odbiorców weryfikują, czy nadawca jest godny zaufania.

W dużym uproszczeniu implementacja SPF, DKIM i DMARC chroni przed nieautoryzowanym wykorzystaniem Twojej domeny do wysyłania złośliwych e-maili, co jest często praktykowane w atakach phishingowych i spoofingowych. Dzięki tym protokołom możesz być pewien, że Twoi klienci otrzymują tylko te wiadomości, które faktycznie wysłałeś.

W dalszej części artykułu przyjrzymy się jeszcze raz działaniu, ale też definicji protokołów, aby lepiej zrozumieć korzyści z ich wdrożenia. 

Czym są i jak działają rekordy SPD, DKIM i DMRC?

DKIM dodaje cyfrowy podpis do Twoich wiadomości e-mail, który jest weryfikowany przez odbiorcę za pomocą publicznego klucza DNS. To zapewnia, że treść wiadomości nie została zmieniona w drodze, budując zaufanie między nadawcą a odbiorcą.

Z kolei DMARC pozwala określić, co dzieje się z wiadomościami, które nie przechodzą weryfikacji SPF lub DKIM. Możesz zdecydować, czy takie wiadomości powinny być ignorowane, trafiać do spamu, czy być odrzucane, co daje Ci pełną kontrolę nad tym, jak traktowane są e-maile wysyłane z Twojej domeny.

Natomiast SPF pozwala określić, które serwery pocztowe mogą wysyłać e-maile w imieniu Twojej domeny. Jest to pierwszy krok w zapewnieniu, że Twoje wiadomości są prawidłowo uwierzytelniane.

Łatwo w tym miejscu zauważyć, że wdrożenie SPF, DKIM i DMARC jest kluczowe dla każdej firmy, która chce skutecznie i bezpiecznie komunikować się za pomocą e-maila. Kiedy ma to największe znaczenie? Chociażby wtedy, gdy wysyłasz mailing, a więc podejmujesz się rozszerzonych działań marketingowych i zależy Ci na skutecznej komunikacji z adresatami wiadomości. 

SPF, DKIM, DMRC - informacje dodatkowe

Rekord SPF

Wyjaśniliśmy ogólne korzyści płynące z używania tych trzech popularnych rekordów, a teraz przyjrzyjmy się nieco ich zapleczu. 

Aby proces wysyłania e-maili był efektywny, niezbędne jest, aby serwer nadawcy był wyposażony w rekord SPF zapisany w jego systemie DNS. To umożliwia serwerowi odbiorcy sprawdzenie autentyczności nadawcy. W przypadku, gdy rekord SPF nie zostanie zweryfikowany jako prawidłowy, filtr antyspamowy po stronie odbiorcy może traktować wiadomość jako niepożądaną, co znacząco obniża szanse na jej dostarczenie do skrzynki odbiorczej.

A co, jeśli zignorujesz potrzebę stworzenia takiego rekordu? Nieutworzenie rekordu SPF może negatywnie wpłynąć na efektywność dostarczania twoich e-maili, co w zasadzie wykazaliśmy wcześniej, szczególnie na tych serwerach pocztowych, które dokonują weryfikacji poprzez sprawdzenie rekordu DNS domeny nadawcy.

Rekord DKIM

A jak w praktyce działa DKIM? DKIM dodaje do e-maila specjalny nagłówek zawierający cyfrowy podpis. Ten podpis jest unikalny dla każdej wiadomości i jej nagłówka. Gdy e-mail zostanie wysłany, serwer odbiorcy odpytuje DNS domeny nadawcy w poszukiwaniu skonfigurowanego pola podpisu DKIM, aby zweryfikować autentyczność wiadomości.

Pierwszym krokiem jest wygenerowanie klucza publicznego dla Twojej domeny. Następnie klucz publiczny należy dodać do rekordów DNS domeny, co umożliwi serwerom pocztowym weryfikację podpisów DKIM wiadomości.W końcu należy włączyć odpisywanie DKIM, aby każda wychodząca wiadomość była automatycznie podpisywana. W dalszej części artykułu znajdziesz przykładową konfigurację rekordu. 

Rekord DMARC

DMARC współpracuje z SPF i DKIM, aby zapewnić kompleksową ochronę przed fałszerstwem e-mail. Kiedy serwer pocztowy odbiera wiadomość zawierającą rekord DMARC, przeprowadza weryfikację, sprawdzając zgodność wiadomości z polityką uwierzytelniania określoną w rekordzie DMARC domeny nadawcy. Jeśli e-mail nie spełnia tych kryteriów, serwer pocztowy może podjąć określone w polityce DMARC działania, takie jak odrzucenie wiadomości lub przeniesienie jej do folderu spam.

Aby skorzystać z ochrony, jaką oferuje DMARC, musisz najpierw upewnić się, że protokoły SPF i DKIM są aktywne dla Twojej domeny. Następnie, konfiguracja DMARC wymaga utworzenia rekordu TXT w systemie DNS Twojej domeny, który określi politykę uwierzytelniania e-maili. Poniżej znajdziesz przykład takiej konfiguracji. 

Przykłady konfiguracji rekordów domeny

Konfiguracja SPF dla "moja-firma-w-sieci.pl"

Cel: Określenie serwerów, które są autoryzowane do wysyłania e-maili w imieniu Twojej domeny.

Jak to zrobić:

  • Utwórz rekord TXT w DNS dla Twojej domeny.
  • Określ serwery, z których wysyłasz maile (np. serwery Google Workspace, jeśli z nich korzystasz).

Przykład rekordu SPF:

v=spf1 include:_spf.google.com ~all

Ten rekord informuje, że maile wysyłane z serwerów Google są autoryzowane, a wszystkie inne powinny być traktowane z ostrożnością (~all oznacza tzw. miękkie odrzucenie).

Konfiguracja DKIM dla "moja-firma-w-sieci.pl"

Cel: Dodanie cyfrowego podpisu do e-maili, co umożliwia odbiorcom weryfikację, że wiadomość nie została zmieniona w drodze i pochodzi z autoryzowanego źródła.

Jak to zrobić:

  • Wygeneruj klucz publiczny i prywatny dla DKIM.
  • Dodaj klucz publiczny do rekordu DNS jako rekord TXT.
  • Skonfiguruj serwer pocztowy, aby używał klucza prywatnego do podpisywania wychodzących wiadomości.

Przykład rekordu DKIM:

v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb4DQEBAA4AA4GNADCBiQKBgQD3fSSC

Wartość p= zawiera skrócony przykład klucza publicznego. Pełny klucz będzie znacznie dłuższy.

Konfiguracja DMARC dla "moja-firma-w-sieci.pl"

Cel: Określenie polityki dla e-maili, które nie przechodzą weryfikacji SPF i DKIM, oraz otrzymywanie raportów o próbach nadużycia domeny.

Jak to zrobić:

  • Utwórz rekord TXT dla DMARC w DNS.
  • Określ politykę (np. odrzucenie, kwarantanna, brak działań) dla wiadomości, które nie przechodzą weryfikacji.

Przykład rekordu DMARC:

v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:raport@dmarc.moja-firma-w-sieci.pl

Ten rekord DMARC mówi, że wiadomości nieprzechodzące weryfikacji powinny trafić do kwarantanny, a raporty o takich zdarzeniach powinny być wysyłane na wskazany adres e-mail.

Konfiguracja rekordów SPF, DKIM i DMARC dla Twojej domeny może znacząco poprawić dostarczalność Twoich e-maili, unikając folderów ze spamem. W SEOHOST oferujemy pomoc w prawidłowym ustawieniu tych rekordów, co jest fundamentem bezpiecznej i efektywnej komunikacji e-mailowej.

Korzyści z implementacji SPF, DKIM i DMARC?

SPF, DKIM i DMARC to nie tylko techniczne wymagania; są one kluczowymi elementami strategii bezpieczeństwa każdej firmy korzystającej z e-maila jako kanału komunikacji. Ich implementacja nie tylko chroni przed cyberzagrożeniami, ale również zwiększa skuteczność Twoich kampanii e-mailowych. 

Nie czekaj, aż stanie się za późno - zacznij korzystać z tych protokołów w SEOHOST już dziś, aby zabezpieczyć swoje e-maile i zbudować silniejszą relację z Twoimi klientami.