W DirectAdmin przy tworzeniu skrzynki pocztowej można podać jej rozmiar. Ilość miejsca, jaka zostanie przydzielona na korespondencję e-mail.  Po pewnym czasie podana wcześniej wielkość skrzynki może okazać się niewystarczająca. W tym poradniku dowiesz się jak zmienić pojemność skrzynki e-mail. 

Ten poradnik zakłada, że masz już założone konto pocztowe, jeśli go nie masz, możesz je utworzyć, pomoc w tym zakresie znajdziesz tutaj.

Zmiana pojemności skrzynki e-mail

  1. Zaloguj się do swojego konta DirectAdmin i wybierz domenę, na której działa skrzynka pocztowa. Skorzystaj z listy na górze ekranu. 
  2. Przejdź do Zarządzanie pocztą E-mail > Konta E-mail.

    DirectAdmin - wybór domeny

  3. Zobaczysz listę skrzynek poczty na wybranej wcześniej domenie. Znajdź skrzynkę, której wielkość chcesz dostosować i kliknij znak + po prawej stronie skrzynki.DirectAdmin - lista skrzynek
  4. Z wyświetlonej listy wybierz Zmiana limitów.DirectAdmin - opcje zmiany skrzynki
  5. Pojawi się okno zmiany parametrów skrzynki z podanymi obecnymi wartościami. Obecny rozmiar skrzynki to 500 MB. Dzienny limit wysyłki to 500 wiadomości.Skrzynka pocztowa - aktualne parametry
  6. Wprowadź odpowiednią wartość lub zaznacz "Max" z prawej strony. Zaznaczenie opcji sprawi, że skrzynka nie będzie miała nadanego limitu pojemności. Będzie mogła zająć tyle miejsca, ile zostało wolne na całym hostingu.
  7. Na potrzeby poradnika ustawiliśmy nową wielkość 1500 MB oraz nowy limit wysyłki na 400.Skrzynka pocztowa - nowe parametry
  8. Po dokonaniu odpowiednich zmian kliknij Zapisz

Po zapisaniu zobaczysz komunikat o aktualizacji skrzynki z podanymi nowymi limitami.

Skrzynka pocztowa - komunikat o aktualizacji

Podsumowanie

W przypadku ustawiania limitu wielkości skrzynki pocztowej należy pamiętać, że po jej przekroczeniu nie będą dochodzić nowe wiadomości na dany adres. Limit wielkości będzie przekroczony, więc poczta nie będzie miała się jak zapisać. Poczta wychodząca, będzie działać w takim wypadku, bez żadnych problemów.