Jak zmienić wielkość skrzynki pocztowej?

W DirectAdmin przy tworzeniu skrzynki pocztowej można podać jej rozmiar. Po pewnym czasie, podana wcześniej wielkość skrzynki może okazać się niewystarczająca. W tym poradniku dowiesz się jak to zmienić.

Ten poradnik zakłada, że masz już założone konto pocztowe, jeśli go nie masz, możesz je utworzyć, pomoc w tym zakresie znajdziesz tutaj.

Zmiana wielkości skrzynki

Zaloguj się do swojego konta DirectAdmin i wybierz domenę, na której działa skrzynka pocztowa.

jak_zmienic_wielkosc_skrzynki_pocztowej_1.png

Teraz przejść do opcji "Konta pocztowe" w sekcji "Zarządzanie kontami e-mail".

jak_zmienic_wielkosc_skrzynki_pocztowej_2.png

Tutaj zobaczysz listę, aktualnie działających na domenie, kont pocztowych. Kliknij "Zmień" w kolumnie "Hasło/Quota", przy koncie pocztowym, którego rozmiar chcesz zmienić.

jak_zmienic_wielkosc_skrzynki_pocztowej_3.png

Możesz w tym miejscu wprowadzić zmiany na koncie pocztowym, w tym zmianę wielkości skrzynki. Wpisz nową wartość w polu "Rozmiar skrzynki (MB)". Należy tu podać liczbę w MegaBajtach i zapisać. Wielkość może być od 1MB do bez limitu. Aby ustawić skrzynkę bez limitu należy wpisać "0".
Przy wpisaniu 0 rozmiar skrzynki jest taki, jak dużo miejsca pozostało wolnego na całym koncie hostingowym. Na potrzeby tego tekstu ustawiłem nowy rozmiar na 250.

jak_zmienic_wielkosc_skrzynki_pocztowej_4.png

Po zapisaniu nowej konfiguracji skrzynki, zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji wraz z wymienionymi zmianami.

jak_zmienic_wielkosc_skrzynki_pocztowej_5.png

Podsumowanie

W przypadku ustawiania limitu wielkości skrzynki pocztowej należy pamiętać, że po jej przekroczeniu nie będą dochodzić nowe wiadomości na dany adres. Limit wielkości będzie przekroczony, więc poczta nie będzie miała się jak zapisać. Poczta wychodząca, będzie działać w takim wypadku, bez żadnych problemów.