Jak włączyć obsługę rest api w .htaccess?

Niekiedy aplikacje do poprawnego działania potrzebują dostępu do rest api, np. przy operacjach na bazach danych. Rest api korzysta z metod HTTP, takich jak: get, post, put i delete.

Aby poprawnie działały one na danej domenie, konieczne jest umieszczenie prostego kodu w pliku .htaccess dla tej domeny.

Plik .htaccess można znaleźć w katalogu głównym domeny. W przypadku naszej testowej domeny, jest to katalog: /domains/nazwadomeny.waw.pl/public_html. Można edytować ten plik wchodząc w menadżer plików w DirectAdmin.

jak_wlaczyc_obsluge_rest_api_w_htaccess_1.png

Następnie przejść kolejno do katalogów (klikając na ich nazwę):

  • Domains
  • nazwa_domeny - będzie to katalog z faktyczną nazwą domeny, w moim wypadku był to katalog nazwadomeny.waw.pl
  • public_html lub private_html - katalog ma związek z konfiguracją certyfikatu SSL dla domeny, o którym piszemy tutaj, zazwyczaj jednak jest to katalog public_html

Po wejściu do odpowiedniego katalogu należy przejść do edycji pliku .htaccess.

jak_wlaczyc_obsluge_rest_api_w_htaccess_2.png

Poniższą formułę wklej poniżej wszystkich, które już się tam znajdują.

Allow from all

Następnie zapisz plik.

Teraz obsługa rest api jest włączona dla danej domeny i wraz z nią wszystkie metody umieszczone w formule. Jeśli na innych domenach również tego potrzebujesz, należy operację powtórzyć dla plików .htaccess na tych domenach.

Całą tą operację można również zrobić przez FTP. Musisz połączyć się z serwerem i edytować plik znajdujący się w katalogu domeny.

Możesz również plik .htaccess stworzyć na swoim komputerze, następnie gotowy przesłać na serwer za pomocą FTP, sposób połączenia z serwerem przez FTP jest przestawiony w naszym innym poradniku.