Każdy pakiet hostingowy ma przydzielone określone zasoby takie jak procesor, pamięć, czy maksymalna ilość jednoczesnych procesów. W DirectAdmin, na swoim koncie masz możliwość kontrolowania zasobów zużywanych przez strony.

Wideo Instrukcja 

Kliknij w link aby zapoznać się z materiałem filmowym jak sprawdzić obciążenie konta w panelu DirectAdmin 

Po zalogowaniu do swojego konta przejdź do 
opcji "Resource Usage" zlokalizowanej w sekcji "Dodatkowe funkcje".

Resource Usage

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje czy, któryś z limitów zasobów został przekroczony w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jeśli nie przekroczyłeś limitu przydzielonego do swojego konta hostingowego, zobaczysz:

Twoje konto nie miało żadnych problemów z limitami w ciągu ostatnich 24 godzin

Natomiast przy przekroczeniu limitu zobaczysz taki komunikat, z wymienionymi poniżej zasobami, które zostały wykorzystane w 100%:

Twoje konto osiągnęło limit obciążenia zasobów w ciągu ostatnich 24 godzinZasoby CPU Twojego konta były ograniczone

Poniżej możesz wejść w szczegóły i sprawdzić jak wyglądało zużycie w danym czasie, aby to zrobić, kliknij "Szczegóły".

Szczegóły obciążenia konta

Znajdziesz tu wykresy zużycia danego zasobu. Możesz zmieniać parametry wyświetlania zużycia: przedział czasu, jaki jest pokazany (od 10 minut do 30 dni) oraz jaka jest jednostka czasu na wykresie (minuty, godziny, dni). Należy pamiętać, że jest to średnie zużycie danego zasobu w danym czasie. Poniżej przykład wykresu zużycia procesora z ostatnich 24 godzin z podziałem na godziny.

Obciążenie konta - Wykres

Pod wszystkimi wykresami znajduje się tabela zużycia wszystkich zasobów według ustawionych wyżej parametrów. Tabela jest podzielona na kolumny, od lewej jest to czas (od-do) oraz zasoby, krótkie opisy poniżej tabeli. Każdy zasób ma także kolumny: a (ang. average, czyli średnie zużycie zasobu), f (ang. fault - błędy) oraz l (limit zasobu).

Obciążenie konta - statystyki

Poniżej wyjaśnienie skrótów przypisanych do zasobów.

  • CPU - jest to procesor, przydzielany jest w %, 100 oznacza 100%, czyli rdzeń procesora, 200 - 2 rdzenie, itd.
  • vMEM - pamięć wirtualna przydzielana w MB
  • pMEM - pamięć fizyczna przydzielana w MB
  • EP - Entry Processes, ilość skryptów PHP i CRON działających na koncie jednocześnie
  • nPROC - Number of Processes, ilość procesów PHP i CRON oraz wątków działających na koncie jednocześnie
  • IO (KB/s) - przepustowość danych na koncie
  • IOPS - ilość jednoczesnych operacji odczytu/zapisu danych na koncie

Podsumowanie

Weryfikacja obciążenia konta w DirectAdmin to sprawa dość prosta, ale też ważna. Pozwala śledzić obciążenie generowane przez strony na bieżąco, dzięki temu masz możliwość ingerencji w skrypty, zanim będzie za późno, czyli po przekroczeniu limitu zasobu na koncie.