Jak sprawdzić obciążenie konta?

Każdy pakiet hostingowy ma przydzielone określone zasoby takie jak procesor, pamięć, czy maksymalna ilość jednoczesnych procesów. W DirectAdmin, na swoim koncie masz możliwość kontrolowania zasobów zużywanych przez strony.

Zasoby i ich zużycie można sprawdzić, jak już wspomniałem wyżej, w DirectAdmin, więc należy zacząć od zalogowania się do swojego konta. Następnie z listy domen wybierz dowolną domenę, nie ma znaczenia, którą domenę wybierzesz, zasoby są przydzielone do całego konta.
Jeśli na koncie masz tylko jedną domenę, nie musisz nic wybierać.
Przejdź do opcji "Resource Usage" zlokalizowanej w sekcji "Opcje Zaawansowane".

jak_sprawdzic_obciazenie_konta_1.png

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje czy, któryś z limitów zasobów został przekroczony w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jeśli nie przekroczyłeś limitu przydzielonego do swojego konta hostingowego zobaczysz:

Twoje konto nie miało żadnych problemów z limitami w ciągu ostatnich 24 godzin

Natomiast przy przekroczeniu limitu zobaczysz taki komunikat, z wymienionymi poniżej zasobami, które zostały wykorzystane w 100%:

Twoje konto osiągnęło limit obciążenia zasobów w ciągu ostatnich 24 godzinZasoby CPU Twojego konta były ograniczone

Poniżej możesz wejść w szczegóły i sprawdzić jak wyglądało zużycie w danym czasie, aby to zrobić kliknij na "Szczegóły".

jak_sprawdzic_obciazenie_konta_2.png

Znajdziesz tu wykresy zużycia danego zasobu. Możesz zmieniać parametry wyświetlania zużycia: przedział czasu jaki jest pokazany (od 10 minut do 30 dni) oraz jaka jest jednostka czasu na wykresie (minuty, godziny, dni). Należy pamiętać, że jest to średnie zużycie danego zasobu w danym czasie. Poniżej przykład wykresu zużycia procesora z ostatnich 24 godzin z podziałem na godziny.

jak_sprawdzic_obciazenie_konta_3.png

Pod wszystkimi wykresami znajduje się tabela zużycia wszystkich zasobów według ustawionych wyżej parametrów. Tabela jest podzielona na kolumny, od lewej jest to czas (od-do) oraz zasoby, krótkie opisy poniżej tabeli. Każdy zasób ma także kolumny: a (ang. average, czyli średnie zużycie zasobu), f (ang. fault - błędy) oraz l (limit zasobu).

jak_sprawdzic_obciazenie_konta_4.png

Poniżej wyjaśnienie skrótów przypisanych do zasobów.

  • CPU - jest to procesor, przydzielany jest w %, 100 oznacza 100%, czyli rdzeń procesora, 200 - 2 rdzenie, itd.
  • vMEM - pamięć wirtualna przydzielana w MB
  • pMEM - pamięć fizyczna przydzielana w MB
  • EP - Entry Processes, ilość skryptów PHP i CRON działających na koncie jednocześnie
  • nPROC - Number of Processes, ilość procesów PHP i CRON oraz wątków działających na koncie jednocześnie
  • IO (KB/s) - przepustowośc danych na koncie
  • IOPS - ilość jednoczesnych operacji odczytu/zapisu danych na koncie

Podsumowanie

Weryfikacja obciążenia konta w DirectAdmin to sprawa dość prosta, ale też ważna. Pozwala śledzić obciążenie generowane przez strony na bieżąco, dzięki temu masz możliwość ingerencji w skrypty, zanim będzie za późno, czyli po przekroczeniu limitu zasobu na koncie.