Plik wp-config.phpjest krytycznym plikiem w katalogu WordPress, który zawiera ustawienia konfiguracyjne instalacji WordPress. Po zainstalowaniu WordPress wp-config.phpplik jest tworzony automatycznie na podstawie informacji dostarczonych podczas procesu instalacji.

W tym artykule:

Jakie informacje znajdę w pliku wp-config.php?

Plik wp-config.phpzawiera kilka ważnych informacji, które są niezbędne do prawidłowego działania WordPressa, w tym:

 • Szczegóły połączenia z bazą danych: WordPress używa bazy danych do przechowywania całej zawartości Twojej witryny, w tym postów, stron i danych użytkowników. Plik wp-config.phpzawiera szczegółowe informacje potrzebne do połączenia z bazą danych, w tym nazwę bazy danych, nazwę użytkownika, hasło i hosta.

 • Klucze bezpieczeństwa i sole: Są to losowe ciągi znaków, które służą do szyfrowania danych przechowywanych w plikach cookie i sesjach użytkownika. Plik wp-config.phpzawiera klucze bezpieczeństwa i sole, które są używane przez WordPress do ochrony danych użytkownika.

 • Ustawienia debugowania: wp-config.phpplik może służyć do włączania lub wyłączania debugowania WordPress, co może być pomocne przy rozwiązywaniu problemów z witryną.

 • Adres URL witryny i adres URL strony głównej: wp-config.php plik zawiera adresy URL, których WordPress używa do strony głównej Twojej witryny i innych stron.

 • Domyślne uprawnienia do plików: wp-config.phpplik może być również użyty do ustawienia domyślnych uprawnień do plików dla instalacji WordPress, co może pomóc w poprawie bezpieczeństwa.

Podsumowując, wp-config.phpplik jest istotną częścią instalacji WordPress. Ważne jest, aby ten plik był bezpieczny i unikać wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian, chyba że znasz rozwój WordPressa i potencjalne konsekwencje tych zmian.

Popularne problemy z plikiem wp-config.php

Użytkownicy zadają często pytania o plik wp-config.php poszukując rozwiązania problemów z działaniem WordPress lub zmianą jego konfiguracji. Poniżej zebraliśmy kilka takich pytań, problemów, na które być może Ty też będziesz szukał odpowiedzi:

 1. Jak edytować wp-config.phpplik?

  • Wielu użytkowników chce wiedzieć, jak uzyskać dostęp do wp-config.phppliku i edytować go, aby wprowadzić zmiany w konfiguracji swojej witryny WordPress. Możesz do tego użyć, np. edytora wbudowanego w menedżera plików w panelu DirectAdmin. 
 2. Co powinienem zrobić, jeśli przypadkowo usunę wp-config.php plik?

  • Niektórzy użytkownicy mogą przypadkowo usunąć lub nadpisać wp-config.php plik, co może spowodować, że ich witryna przestanie działać. Jednym z rozwiązań jest oczywiście przywrócenie kopii zapasowej. 
 3. Jak zresetować dane połączenia z bazą danych w wp-config.php?

  • Jeśli szczegóły połączenia użytkownika z bazą danych ulegną zmianie, może być konieczne zaktualizowanie informacji w wp-config.php pliku w celu odzwierciedlenia tych zmian. Możesz do tego użyć, np. edytora wbudowanego w menedżera plików w panelu DirectAdmin. 
 4. Jak mogę poprawić bezpieczeństwo pliku wp-config.php?

  • Ponieważ wp-config.phpplik zawiera poufne informacje o instalacji WordPress użytkownika, może on chcieć wiedzieć, jak poprawić jego bezpieczeństwo, na przykład zmieniając uprawnienia do pliku lub dodając dodatkowe środki bezpieczeństwa. Rozważ przeniesienie pliku, zabezpieczenie htaccess czy dodanie dodatkowych uprawnień do pliku. 
 5. Jakie są zalecane ustawienia pliku wp-config.php?

  • Niektórzy użytkownicy mogą chcieć wiedzieć, jakie są najlepsze praktyki konfigurowania ich wp-config.php plików, na przykład jak zoptymalizować ustawienia bazy danych lub poprawić bezpieczeństwo.
 6. Jak mogę rozwiązać problemy z wp-config.php plikiem?

  • Jeśli witryna WordPress użytkownika nie działa poprawnie, może chcieć wiedzieć, jak zdiagnozować i naprawić problemy związane z plikiem wp-config.php.

Ogólnie rzecz biorąc, wp-config.phpplik jest krytyczną częścią instalacji WordPressa, a użytkownicy mogą mieć wiele pytań i problemów z nim związanych. Ważne jest, aby znać przeznaczenie pliku i sposób z nim pracować, aby upewnić się, że witryna WordPress działa płynnie i bezpiecznie.

Jak mogę szybko edytować plik wp-config.php w SEOHOST?

W celu edycji pliku możesz skorzystać z połączenia FTP. To nawiążesz na kilka sposobów, możesz, np. skonfigurować połączenie FTP w kliencie FTP, np. FileZilla lub przejść do menedżera plików w DirectAdmin. Ten drugi sposób pokażemy Ci niżej:

 1. Zaloguj się do panelu sterowania usługą hostingową DirectAdmin. 
 2. Przejdź do Informacje o systemie i pliki > Zarządzanie plikami
  Zarządzanie plikami w oknie 'Informacje o systemie i pliki' w panelu DirectAdmin
 3. Przejdź do folderu z instalacją WordPress. 
 4. Odszukaj plik wp-config.php i kliknij prawym przyciskiem myszki.
  Wp-config.php - edycja pliku
 5. Edytuj plik. 

Z jakich sekcji składa się plik wp-config.php?

 1. Szczegóły połączenia z bazą danych: Ta sekcja zawiera poświadczenia bazy danych używane do łączenia się z bazą danych MySQL lub MariaDB, której WordPress używa do przechowywania swoich danych. Szczegóły zawarte w tej sekcji zazwyczaj obejmują nazwę bazy danych, nazwę użytkownika, hasło i hosta.

 2. Uwierzytelnianie Unikalne klucze i sole: Ta sekcja zawiera zestaw losowo generowanych kluczy bezpieczeństwa i soli, które są używane do szyfrowania i ochrony poufnych danych przechowywanych przez WordPress, takich jak hasła użytkowników i pliki cookie. Klucze te powinny być unikalne dla każdej instalacji i powinny być przechowywane w sposób prywatny i bezpieczny.

 3. Prefiks tabeli: Ta sekcja zawiera prefiks tabeli, którego WordPress używa dla swoich tabel bazy danych. Domyślnie jest to ustawione na wp_, ale ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę tego na niestandardowy prefiks, aby zapobiec atakom na bazę danych.

 4. Debugowanie i raportowanie błędów: Ta sekcja zawiera ustawienia związane z debugowaniem i raportowaniem błędów w WordPress. Te ustawienia mogą służyć do włączania lub wyłączania debugowania, ustawiania poziomu raportowania błędów i definiowania niestandardowej lokalizacji dzienników błędów.

 5. Katalog treści WordPress: Ta sekcja zawiera ścieżkę do katalogu, w którym przechowywane są pliki treści WordPress. Domyślnie jest to ustawione na wp-content, ale niektórzy użytkownicy mogą zmienić to ustawienie ze względów bezpieczeństwa lub z innych powodów.

 6. Adresy URL witryny WordPress i strony głównej: Ta sekcja zawiera adresy URL witryny WordPress i strony głównej witryny. Te adresy URL są używane do generowania linków i przekierowywania użytkowników po kliknięciu linków do witryny.

 7. Różne ustawienia: ta sekcja zawiera różne ustawienia, takie jak domyślne ustawienia uprawnień do plików, których można użyć do poprawy bezpieczeństwa.

 8. Katalog motywów: Ta sekcja pozwala określić niestandardową ścieżkę do katalogu motywów WordPress. Domyślnie katalog motywów znajduje się w wp-content/themes, ale możesz zmienić tę ścieżkę na katalog niestandardowy, jeśli chcesz inaczej zorganizować swoje motywy.

 9. Katalog wtyczek: Ta sekcja pozwala określić niestandardową ścieżkę do katalogu wtyczek WordPress. Domyślnie katalog wtyczek znajduje się w wp-content/plugins, ale możesz zmienić tę ścieżkę na katalog niestandardowy, jeśli chcesz inaczej zorganizować swoje wtyczki.

 10. Rejestrowanie błędów: Ta sekcja pozwala włączyć lub wyłączyć rejestrowanie błędów w WordPress. Gdy rejestrowanie błędów jest włączone, WordPress będzie rejestrować błędy i ostrzeżenia w pliku, co może być przydatne przy rozwiązywaniu problemów w Twojej witrynie. Możesz także określić niestandardową ścieżkę do pliku dziennika błędów.

 11. Automatyczne aktualizacje WordPress i podstawowe aktualizacje: te sekcje pozwalają kontrolować sposób obsługi aktualizacji WordPress. Domyślnie WordPress automatycznie aktualizuje się do najnowszej wersji, ale możesz wyłączyć tę funkcję lub określić, na jakie rodzaje aktualizacji chcesz zezwolić.

 12. Język: Ta sekcja pozwala ustawić język witryny WordPress. Domyślnie WordPress jest ustawiony na język angielski, ale możesz to zmienić na dowolny inny język obsługiwany przez WordPress.

 13. Niestandardowa tabela metadanych użytkownika: Ta sekcja umożliwia określenie niestandardowej tabeli do przechowywania metadanych użytkownika. Domyślnie WordPress przechowuje metadane użytkownika w wp_usermetatabeli, ale możesz utworzyć niestandardową tabelę do przechowywania tych danych, jeśli chcesz uporządkować je w inny sposób.