Blokowanie konta ROOT oraz zmiana domyślnego portu SSH na serwerze VPS

Zaraz po zakupie serwera VPS dobrym pomysłem jest zablokowanie możliwości logowania do konta ROOT oraz zmiana domyślnego portu SSH. Jest to jedna z podstawowych metod zabezpieczenia naszego serwera przed nieautoryzowanym dostępem.

Blokowanie konta ROOT

Na początku przed samym zablokowaniem możliwości logowania się do naszego użytkownika dodajmy poleceniem adduser nasze konto robocze, z którego będziemy mogli przeprowadzać wszelakie prace administracyjne.

 useradd administrator

Po wprowadzeniu hasła do naszego nowo powstałego użytkownika możemy przejść do edycji pliku sudoers, dodając następujące wpisy.

vim /etc/sudoers

W nim dodajemy następującą linię:

nazwa_naszego_sura ALL=(ALL) ALL

Bądź wprowadzając następujące polecenie:

echo "nazwa_uzytkownika ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers

Sprawdzenie

Przed dokonaniem dalszych zmian koniecznie sprawdź, czy masz dostęp z naszego nowego konta możliwość operowania.

W celu sprawdzenia wprowadź polecenie:

sudo su

Jeśli udało Ci się zalogować jako ROOT z użytkownika, którego utworzyliśmy, to znaczy, że wszystko się udało i jedynie pozostaje nam zablokowanie logowania do konta ROOT.

Blokowanie konta ROOT

Po sprawdzeniu naszego użytkownika roboczego i upewnieniu się, że mamy do niego dostęp możemy zablokować możliwość logowania się jako ROOT, a więc:

Aby zablokować możliwość logowania się jako ROOT, musimy edytować plik o nazwe sshd_config znajdujący się w katalogu ssh. Ścieżka do pliku jest poniżej - otwórz tenże plik swoim ulubionym edytorem tekstu (np. nano czy vim) i odnajdź następującą opcję:

sudo vim /etc/sshd/sshd_config

Opcja do zmiany z "yes" na "no":

Edycja sshd_config


Po dokonaniu powyższych zmian należy zrestartować usługę poleceniem:

service sshd restart

Polecenie powinno zadziałać jednakowo na Debianie/Ubuntu oraz na CentOS

Zmiana portu SSH

Zmianę portu domyślnego naszego SSH możesz dokonać w następujący sposób.
Za pomocą dowolnego edytora tekstu (czy to vim, czy nano obojętnie) edytuj następujący plik "sshd_config":

vim /etc/ssh/sshd_config

W powyższym pliku musimy zlokalizować linię zaczynającą się "Port 22" a następnie zamiany na dowolny porty, najlepiej wyższy niż 1024, czyli np. 4312. Po dokonaniu zmian możemy zrestartować usługę analogicznym poleceniem jak podczas edycji pliku w przypadku blokowania logowania do konta ROOT i zmieniając.

service sshd restart

Teraz możemy za pomocą narzędzia netstat sprawdzić, czy wszystko poprawnie się zaaplikowało (narzędzie można doinstalować za pomocą polecenia yum install net-tools w przypadku CentOS).
Output wygląda następująco:

Wynik z netstat

Podsumowując

Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi jesteś w stanie teraz samemu dokonać powyższych zmian i możesz spać spokojnie bez obaw o swoje usługi. :)