Informujemy, że firma PERSKIMEDIA realizuje projekt: "Zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie oprogramowania serwerowego zapewniającego możliwość zdalnej pracy pracowników, optymalizującego obieg dokumentów, zdalnej obsługi klienta oraz zdalnej administracji SEOHOST.PL".  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację.

O projekcie

Projekt zakłada wdrożenie oprogramowania i serwera zapewniającego następującą funkcjonalność:
- cyfrowy obieg dokumentów związanych z obsługą klienta, zgodny z RODO,
- cyfrowy obieg dokumentów księgowych, w tym automatyczne i zdalne księgowanie w oprogramowaniu kancelarii podatkowej,
- wzmocnienie bezpieczeństwa zdalnej obsługi poprzez wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń dostępu (2FA),
- bezpieczny system administracji zdalnej poprzez VPN i sprzętowe klucze zabezpieczające,
- cyfrowa obsługa procesów związanych z utrzymaniem domen,
- rozbudowany system monitoringu serwerowego umożliwiający w pełni zdalną obsługę z dowolnej lokalizacji.

Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie pełnej zdolności do pracy zdalnej zespołu pracowników  SEOHOST.PL z uwzględnieniem możliwości zdalnej obsługi niezbędnych do działania firmy procesów przy zachowaniu płynności utrzymania świadczonych usług i efektywności działania. Celem jest również osiągnięcie trwałości wprowadzonych zmian, możliwości ich aktualizacji i dalszego rozwoju we własnym zakresie bez ponoszenia dalszych kosztów.

Planowane efekty projektu

Planowanymi efektami po realizacji projektu są: przygotowanie firmy na długofalowe zmiany wymuszające pracę zdalną w długich okresach czasu oraz umożliwienie działanie firmy w czasie nieokreślonym na zasadach zdalnej współpracy pracowników firmy bez straty w jakości świadczonych usług.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 261 910.00 PLN

Wartość dofinansowania: 222 623.50 PLN