Sztuczna inteligencja już nie jest tylko niespełnionym marzeniem rodem z filmów science fiction. Stała się namacalna i jest coraz bardziej wpływową “obecnością” w naszym codziennym życiu i świecie biznesu. Jej szybka ewolucja zapowiada głębokie przemiany w wielu sektorach, od opieki zdrowotnej, produkcję, po marketing oraz e-commerce. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób sztuczna inteligencja na nowo definiuje obecny świat, a także nasze życie, oferując nowe możliwości rozwoju biznesu, lepszą obsługę klienta i np. bezprecedensowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

W tym artykule:

Opisując korzyści, szanse na lepszą przyszłość z AI, możemy mnożyć przykłady i obszary, w których zapowiadają się głębokie zmiany. Poniżej zebraliśmy kilka przykładów, na których chcemy wyjaśnić, jakie zmiany zaszły oraz jakie zmiany czekają na nas w najbliższej przyszłości. Na ich podstawie zobaczysz, w prosty sposób, jak bardzo wspomniane science fiction staje się rzeczywistością i przede wszystkim, jest dostępne dla każdego z nas, w tej chwili, nawet za darmo. 

AI to żadna nowość: wprowadzenie

Sztuczna inteligencja budzi dziś szeroki wachlarz emocji. Z jednej strony, żywimy niecierpliwość wobec nowych możliwości, jakie może przynieść jej zastosowanie w życiu codziennym i sferze zawodowej. Z drugiej jednak nasilają się obawy związane z jej rozwojem. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że sztuczna inteligencja nie jest zjawiskiem nowym. Już od dawna obecna jest w naszym otoczeniu – w fabrykach, urządzeniach elektronicznych, aplikacjach internetowych oraz narzędziach analitycznych, pomagając analizować dane za pomocą zaawansowanych algorytmów.

Punkt zwrotny nastąpił w 2022 roku, gdy OpenAI udostępniło szerokiemu gronu model uczenia maszynowego GPT, wprowadzając do użytku ChatGPT. Było to istotne wydarzenie, które zrewolucjonizowało wiele aspektów naszego życia i pracy, jednocześnie stając się katalizatorem dla narzędzi opartych na podobnych technologiach, które zaczęły pojawiać się jedno po drugim.

Przez ten wstęp chcielibyśmy zwrócić uwagę, że choć sztuczna inteligencja może wydawać się czymś nowym, w rzeczywistości już od dłuższego czasu jest częścią naszej rzeczywistości, choć teraz przeżywa okres intensywnej ewolucji. Ten artykuł ma na celu przybliżyć, jak sztuczna inteligencja może zmienić naszą przyszłość – na lepsze lub gorsze, pozostawiając otwarte pytania i możliwości, które przynosi.

Przyszłość pracy w dobie sztucznej inteligencji

Pojawienie się sztucznej inteligencji wywołało dwoistość emocji: z jednej strony obawa o bezpieczeństwo pracy w obliczu automatyzacji; Z drugiej strony pojawiają się optymistyczne oczekiwania co do niezliczonych możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja w zakresie tworzenia miejsc pracy i wzbogacania naszego życia. Sztuczna inteligencja nie ogranicza się do „kradzieży” miejsc pracy, otwiera szerokie pole dla innowacji oraz tworzenia zupełnie nowych ról zawodowych, szczególnie w obszarach wymagających złożonej analizy czy kreatywności, gdzie maszyna nie jest jeszcze w stanie konkurować z ludzkim umysłem.

Firmy stoją przed wyzwaniem włączenia sztucznej inteligencji do swoich działań w sposób, który uzupełnia i podnosi umiejętności ich zespołów ludzkich. Szkolenia czy ciągła aktualizacja nowych technologii stają się niezbędne, aby utrzymać się w czołówce na stale zmieniającym się rynku pracy.

Pozytywne zastosowania sztucznej inteligencji z korzyścią dla społeczeństwa

 1. Zdrowie i medycyna:
  sztuczna inteligencja rewolucjonizuje opiekę zdrowotną, umożliwiając dokładniejsze i szybsze diagnozy, a także spersonalizowane leczenie w oparciu o głęboką analizę danych medycznych. Nie tylko poprawia to jakość opieki nad pacjentem, ale również przyspiesza badania i rozwój nowych terapii. Już dziś możemy przeczytać o wielu spektakularnych odkryciach naukowych, a także wynalezieniu różnego rodzaju nowych leków.
 2. Edukacja:
  rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji zapewniają spersonalizowane oraz adaptacyjne doświadczenia edukacyjne, które odpowiadają potrzebom i tempu uczenia się, demokratyzując dostęp do wysokiej jakości edukacji. AI to również wsparcie oświaty, poprzez mniejsze narzędzie integrowane z dużymi platformami naukowymi, np. platformami do nauki języka, matematyki czy wsparcia w dostępie do ważnych i cennych danych naukowych,
 3. Zrównoważony rozwój i środowisko:
  sztuczna inteligencja przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez optymalizację wykorzystania zasobów, przewidywanie ekstremalnych zjawisk pogodowych i poprawę zarządzania klęskami żywiołowymi.
 4. Wykrywanie oszustw i bezpieczeństwo:
  W sektorze finansowym sztuczna inteligencja jest kluczowym narzędziem identyfikującym oszukańcze transakcje w czasie rzeczywistym, znacznie poprawiającym bezpieczeństwo operacji online.
 5. Sztuka i kreatywność:
  AI znalazła swoje miejsce w świecie sztuki, pomagając twórcom w procesie twórczym i umożliwiając eksplorację nowych form ekspresji artystycznej.
 6. Dobre samopoczucie emocjonalne:
  sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do wykrywania problemów ze zdrowiem psychicznym i zapewniania im wsparcia, zapewniając zasoby oraz terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wpływ sztucznej inteligencji na handel elektroniczny

E-commerce to jeden z sektorów, który najbardziej skorzysta na wdrożeniu sztucznej inteligencji. Narzędzia takie jak chatboty usprawniają obsługę klienta, a spersonalizowane algorytmy rekomendacji zwiększają sprzedaż, oferując konsumentom produkty odpowiadające ich gustom i potrzebom. Dodatkowo AI odgrywa kluczową rolę w optymalizacji cen, zarządzaniu zapasami, wykrywaniu oszustw, zwiększając efektywność oraz bezpieczeństwo operacji online.

AI wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami

Sztuczna inteligencja (AI) rozpoczyna także nową erę we wspieraniu osób niepełnosprawnych, oferując innowacyjne rozwiązania, które promują większą niezależność i jakość życia. W ciągu ostatniego roku pojawiło się wiele narzędzi AI, które znacząco zmienią sposób, w jaki osoby niepełnosprawne wchodzą w interakcję ze światem. Technologie te obejmują zarówno zaawansowane sztuczne kończyny, które poprawiają mobilność, jak i aplikacje przekształcające mowę na tekst, upraszczając komunikację. W przypadku osób z wadami wzroku systemy nawigacji oparte na sztucznej inteligencji oraz urządzenia sterowane gestami usuwają bariery. Oczywiście, dzięki czemu opieka zdrowotna i życie codzienne stają się bardziej dostępne dla wszystkich.

Do ciekawych narzędzi sztucznej inteligencji dla osób niepełnosprawnych zalicza się np. Voiceitt, który przekształca nietypowe wzorce mowy na zrozumiały język, oraz NoorCam MyEye, urządzenie wykorzystujące obraz komputerowy do dostarczania dźwiękowych informacji zwrotnych na temat otoczenia. Ava i Braina AI ułatwiają komunikację osobom z wadami słuchu poprzez transkrypcję rozmów w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony Sesame Enable i Proloquo2Go zapewniają kontrolę nad urządzeniami i lepszą komunikację za pomocą gestów czy alternatywnych systemów komunikacji. Narzędzia te nie tylko zwiększają autonomię osobistą, ale także wzmacniają pozycję osób niepełnosprawnych, umożliwiając im bardziej aktywne uczestnictwo w społeczeństwie.

Natomiast popularny ChatGPT dzięki funkcji wprowadzania obrazów, pozwala łatwo i praktycznie w czasie rzeczywistym (w połączeniu z poleceniami głosowymi) “zobaczyć” niedowidzącym, poprzez interpretację obrazu z kamery telefonu.

AI szansą na lepszą przyszłość: podsumowanie

Sztuczna inteligencja stanowi niezrównaną szansę na zbudowanie lepszej przyszłości. Choć stawienie czoła wyzwaniom, jakie stwarza, zwłaszcza w odniesieniu do etyki i prywatności, ma kluczowe znaczenie, niezaprzeczalny jest jego potencjał w zakresie poprawy jakości życia, demokratyzacji dostępu do podstawowych usług oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie sztucznej inteligencji to nie tylko strategiczna decyzja dla firm pragnących wprowadzać innowacje i rozwój, ale także krok naprzód w budowaniu bardziej włączającego, wzmocnionego społeczeństwa.

Komentarze (2)

Zostaw komentarz

Podobne wpisy