Wprowadzenie trybu Consent Mode v2 pod koniec listopada 2023 r. stanowi znaczący krok w kierunku zharmonizowania potrzeb reklamodawców w zakresie gromadzenia danych z prawami użytkowników do prywatności. To uaktualnienie wysuwa na pierwszy plan ulepszone funkcjonalności i nowe funkcje mające na celu udoskonalenie sposobu, w jaki właściciele witryn zarządzają przesyłaniem danych użytkowników do Google, szczególnie w celach reklamowych. 

W tym artykule:

Consent Mode v2 to kluczowe narzędzie dla właścicieli witryn, umożliwiające dostosowanie tagów Google do zgody użytkownika na personalizowane reklamy i narzędzia analityczne, zgodnie z europejskimi regulacjami dotyczącymi prywatności.

Co to jest Consent Mode v2?

Google Consent Mode V2 to innowacyjna aktualizacja zaprojektowana, by strony internetowe mogły lepiej zarządzać tagami Google, dostosowując je do zgody użytkownika na personalizowane reklamy i narzędzia analityczne. Ta zmieniona wersja umożliwia dokładniejsze dostosowanie mechanizmów zgody do obowiązujących i nowych europejskich regulacji dotyczących prywatności, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) oraz Ustawa o Rynkach Cyfrowych (DMA). Dzięki temu, witryny korzystające z narzędzi Google mogą adekwatnie uzyskać zgodę od użytkowników z Unii Europejskiej, dostosowując funkcjonowanie Tagów Google na podstawie interakcji użytkowników z bannerem zgody, który jest zgodny z wymogami prawymi.

Wprowadzony w listopadzie 2023 roku, Google Consent Mode V2 jest ulepszoną wersją pierwotnego mechanizmu, który pozwala stronom internetowym precyzyjniej komunikować Google zgody użytkowników na cookies. Obecnie, do marca 2024 roku, wszystkie strony wykorzystujące narzędzia Google muszą zaimplementować ten zaktualizowany tryb zgody.

Kluczowym elementem korzystania z Google Consent Mode V2 jest posiadanie banneru cookie, co oznacza, że należy wprowadzić platformę zarządzania zgodą (CMP) zgodną zarówno ze standardami Google, jak i z RODO oraz dyrektywą o prywatności elektronicznej. Skuteczność tego trybu zgody jest uzależniona od tego, czy język użyty w bannerze spełnia standardy Google dotyczące zgodności.

Kluczowe funkcje “trybu zgody V2” tj. Consent Mode v2

U podstaw trybu Google Consent Mode V2 leży integracja dwóch nowych parametrów: 

  1. ad_user_data
  2. ad_personalization 

wraz z istniejącymi wcześniej parametrami: 

  1. analytics_storage
  2. ad_storage. 

Parametry te zapewniają właścicielom witryn bardziej szczegółową kontrolę nad przesyłaniem danych użytkowników do Google, zwłaszcza w celach reklamowych. Parametr ad_user_data kontroluje, czy dane użytkownika mogą być przesyłane do Google w celach reklamowych, ad_personalization zarządza jednocześnie aktywacją reklamy spersonalizowanej, w tym działań remarketingowych. 

To ulepszenie podkreśla zaangażowanie Google w zapewnianie użytkownikom większej kontroli nad ich danymi, dopasowując transmisję danych do wyraźnej zgody użytkownika.

Podwójne opcje implementacji Consent Mode v2

Tryb zgody Google w wersji 2 tj. Consent Mode v2 wprowadza podzielone podejście do implementacji: podstawowe i zaawansowane.

Implementacja podstawowego trybu zgody w wersji 2

Ta prosta metoda obejmuje normalne gromadzenie danych i aktywację tagów po wyrażeniu przez użytkownika zgody na pliki cookie. I odwrotnie, gdy użytkownik odrzuci pliki cookie, gromadzenie danych zostaje zatrzymane i nie są wysyłane żadne pingi niezawierające plików cookie. Chociaż jest to uproszczone, podejście to znacznie ogranicza gromadzenie danych w przypadku braku zgody użytkownika.

Implementacja zaawansowanego trybu zgody w wersji 2

Bardziej ostrożna metoda umożliwia przesyłanie, chociażby anonimowych poleceń ping do Google, co ważne, bez plików cookie, w celu modelowania danych. Nawet bez zgody na pliki cookie. Ten tryb zgody umożliwia witrynom odzyskanie części danych z Google Ads i GA4, zapewniając bardziej odporny mechanizm gromadzenia danych.

Przepisy i ustawa o rynkach cyfrowych (DMA)

Wprowadzenie trybu uzyskiwania zgody Google w wersji 2 jest ściśle powiązane z wymogami prawnymi, w szczególności z ustawą o rynkach cyfrowych (DMA). W dziedzinie przepisów dotyczących reklamy cyfrowej i prywatności danych DMA upoważnia „strażników dostępu”, czyli gatekeepers takich jak Google, do zapewnienia wyraźnej zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych obywateli Europy.

Aktualizacja ta pozwala na precyzyjne zarządzanie zgłoszeniami użytkowników i zapewnia zgodność z RODO oraz DMA, co jest niezbędne dla skutecznych i etycznych praktyk marketingu cyfrowego.

Banery dotyczące plików cookie i zapewnienie zgodności

Skuteczne wdrożenie trybu zgody Google w wersji 2 wymaga zgodnego banera dotyczącego plików cookie, co umożliwia platforma zarządzania zgodą (CMP). Ten baner pełni rolę pośrednika między zgodą użytkownika a Google, zapewniając zgodność nie tylko ze standardami zgodności Google, ale także z RODO i dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej.

Obalamy błędne przekonania na temat śledzenia po stronie serwera

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że śledzenie po stronie serwera eliminuje potrzebę zgody użytkownika. Jednakże zarówno Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), jak i unijna dyrektywa w sprawie zgody użytkownika wymagają wyraźnej, świadomej zgody na przetwarzanie danych, niezależnie od lokalizacji śledzenia.

Co się stanie, jeśli nie zaimplementujesz trybu Consent Mode v2?

Nieprzestrzeganie terminu wdrożenia Google Consent Mode V2 (GCM V2) do marca może mieć znaczące konsekwencje dla użytkowania narzędzi Google, takich jak Google Analytics 4 i Google Ads. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje, że te usługi przestaną zbierać jakiekolwiek dane od nowych użytkowników z Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). To z kolei może znacząco wpłynąć na efektywność Twoich działań marketingowych, ponieważ brak dostępu do kluczowych danych użytkowników uniemożliwi optymalizację i precyzyjne targetowanie reklam.

Podsumowując, tryb Google Consent Mode V2 zapewnia strategiczną konieczność zrównoważonych, odpowiedzialnych praktyk marketingu cyfrowego w coraz bardziej złożonym krajobrazie przepisów dotyczących prywatności danych i reklam. Wykorzystując to narzędzie, firmy nie tylko zapewniają zgodność z przepisami, ale także zachowują integralność danych o odbiorcach i jakość pomiarów, torując drogę dla skuteczniejszych i etycznie uzasadnionych strategii marketingu cyfrowego.

Komentarze (2)

Zostaw komentarz

Podobne wpisy